Cursus Reading & Healing - Natuurgeneeskunde Beek

Natuurgeneeskunde Beek
Natuurgeneeskunde Beek
Ga naar de inhoud
Deze 6 daagse cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het werken als reader. Ook wel, het lezen van hetenergieveld van de ander.
Als reader train je, om jouw hersengolven langzamer te laten gaan, zodat je in de theta golflengte komt.
Je komt in de Theta-staat wanneer jij je bewustzijn er op uit stuurt om zich, via je kruinchakra te verbinden met de Oerbron en jij je onderbewustzijn opdracht geeft te co-creёren met deze bron voor specifieke doeleinden, zoals tijdens het doen van readingen en healingen.

Theta-golven worden geproduceerd tussen waken en slapen of als er een diepe ontspanning is.
In deze toestand gaat het denken en handelen naar de achtergrond en krijgt het denken in beelden of helder weten meer ruimte om er te zijn.
Theta-golven kun je zien als je onbewuste. Ze bevinden zich tussen het bewustzijn en onderbewustzijn.
Hier liggen de herinneringen en gevoelens.
Ook wat je geloofd over van alles en nog wat en gedragingen die daarbij horen, zijn daar.
Deze hersengolven zijn altijd creatief, inspiratief en geven spirituele sensaties karakter.
Zij ligt net onder het niveau van het bewuste handelen.
Je kunt het vergelijken met de staat waar kinderen in verblijven wanneer ze een computerspelletje spelen en volledig vergeten wat er rondom hen aan de hand is.
Het verleden, heden en de toekomst worden één werkelijkheid.

Niet alleen de healer gaat in Theta. De healer haakt als het ware bij de ready aan en beide laten hun hersengolven langzamer gaan.
Iedereen kan het doen, zolang er geloof en vertrouwen is in een groter deel, waar je deel van uitmaakt, ongeacht hoe je dat deel wilt noemen.

Wanneer je voor deze cursus kiest, ga je leren/verdiepen om je af te stemmen met jouw hulpbronnen.
Bij elke nieuwe reading vraag je dezelfde hulpbronnen om bij je te komen en zich te verbinden.
Zo leer je de verschillende golflengtes waar te nemen die jou in een goede trans-positie kunnen brengen en ook; welke naam zij dragen.
Extra aandacht geven we vooral aan het gronden.
Gronden betekent dat je fysieke lichaam verbonden is met de Aarde.
In wezen betekent geaard zijn dat je in je lichaam bent, dat je je bewust bent van je omgeving en helder aanwezig bent bij wat er gebeurt.
Alleen wanneer je verbinding met de Aarde stevig is kun je ook spiritueel gegrond zijn.
Waar we ons mee bezig zullen houden is;
    • het lezen van de gronding; of deze er is, hoe ze eruit ziet en de manier van in de aarde verankert zijn.
    • de aura, deze is gemaakt van zeer fijne energiedraden en haar basisstructuur wordt gevormd door de draaiing van de chakra’s.
Elk chakra heeft in de aura een eigen gebied of laag welke opgevraagd kan worden.
De gronding en Aura zullen elke reading gelezen worden zodat je kunt weten of het werk wat er gedaan wordt ook verankert wordt met het lichaam en de aarde.
Per cursusdag geven we aandacht aan meditatie, informatie en het Readen van één chakra.
We beginnen bij het 1e en “eindigen” bij het 7e chakra, zodat de energie van je 7e chakra in een zo schoon mogelijk ‘’huis” ontvangen kan worden.
Elk chakra bestaat uit een aantal lagen en hierin kunnen blokkades of verkeerd begrepen werkelijkheden zitten die de functie van het chakra verstoord.
Deze verstoringen kunnen zich in het energieveld laten zien als vorm, kleur, overtuigingen en nog meer.

Tijdens de cursus krijg je inzicht in een manier van vragenstellen die vanuit een theta positie een samenwerking is met hulpbronnen die bij elke reading weer gevraagd worden om bij je te komen.
Daarnaast krijg je tools aangereikt om in de energie te werken en om onderscheid te houden bij wat van de ander is en wat bij jezelf hoort.


Ik loop al een tijdje mee in het energetisch werk, waardoor deze training nu heeft kunnen ontstaan.
Edda Centrum ( niet meer actief),   Haeling Arts,   Cosmic & Flower,   Cornalijn, Eclectisch Energetische Natuurgeneeskunde en Quantum-Touch, zijn de ingrediënten die mij gevormd hebben.
De cursusdagen beginnen om 10 uur en om 16 uur sluiten we af.
De data zijn: 22-23 september, 27-28 oktober, 24-25 november
Voor de lunch wordt gezorgd en ook koffie en thee kun je vrij gebruiken.
De kosten voor de cursus bedraagt 396,00 euro en deze kun je zo nodig gespreid betalen.
Als je nog vragen hebt, bel of mail gerust.

Harte-groet
Greetje Heus
Website: www.natuurgeneeskunde-beek.nl


( cursus materiaal)
Intuïtie is fijnstoffelijke informatie die niet direct te ontlenen is aan gewone zintuigelijke informatie. Bij ieder mens is de ingang voor de intuïtieve informatie verschillend. Voor nu zijn er 6 manieren om subtiele informatie te activeren:
Helder zien: dit is het verkrijgen van beelden, hetzij letterlijk hetzij symbolisch.
Helder horen: het ontvangen van informatie van het Hoger Zelf of geestelijke begeleiders.
Helder ruiken: een geur kan een herinnering terugbrengen.
Helder voelen: het voelen van blokkades als energieverandering in je hand als waarnemingsinstrument of in het lichaam.
Kinesthetische waarneming: gewaarwording van tinteling, licht, warmte, kou en doorstroming in het lichaam.
Helder weten: het vrij ‘plotseling’ innerlijk weten van een antwoord zonder dat het verstand hier een rol speelt.

Aandacht bij het uit trans gaan en alle eigen delen weer bij je te nemen.

Logo Natuurgeneeskunde-Beek
Greetje Heus - E.E.N. therapeut
Molenstraat 144
6191 KR  Beek
e-mail: greetjeheus@natuurgeneeskunde-beek.nl
tel: 06-22140409
Logo natuurgeneeskunde-beek
Terug naar de inhoud