Zorgverzekeraars - Beroepsvereniging en registers - Natuurgeneeskunde Beek

Natuurgeneeskunde Beek
Natuurgeneeskunde Beek
Ga naar de inhoud
Zorgverzekeraars
Om de kwaliteit naar patiënten en cliënten te waarborgen ben ik aangesloten bij beroepsverenigingen

VBAG     Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze.

Tevens ben ik geregistreerd bij:

RBCZ     het HBO therapeutenregister voor beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg

Ik voldoe aan de door de overheid ingestelde eisen voor mijn beroepsbranche de z.g.
PLATO eindtermen.
Hiervoor heb ik 2 aanvullende HBO opleidingen met goed gevolg afgesloten:
Medisch en Psycho-sociaal.

Deze beroepsvereniging en registers zijn erkend en hebben contracten met de meeste erkende zorgverzekeraars.
Zo is uw zorg gewaarborgd en komt in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de consulten.
Uiteraard is dit geheel afhankelijk van uw zorgpolis

Als u wilt weten wat uw individuele consultvergoeding is, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Uw vergoeding komt niet ten laste van het eigen risico basisverzekering.

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtrechtregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ.
Stempel VBAG
RBCZ
Greetje Heus - E.E.N. therapeut
Molenstraat 144
6191 KR  Beek
e-mail: greetjeheus@natuurgeneeskunde-beek.nl
tel: 06-22140409
Logo natuurgeneeskunde-beek
Terug naar de inhoud